เครื่องคิดเลข Canon
ตู้ลำโพง
ไฟฉาย, ไฟฉุกเฉิน, โคมไฟ LED
สินค้านำเข้า-ไต้หวัน
กระดาษกลอสซี่
เบ็ดเตล็ด
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - หมึกเติม
  ขายึดทีวี LCD , LED
[ +zoom ]
ขายึดทีวี LCD , LED ติดผนัง DECCON
Print
รหัสสินค้า : LC000
รุ่น LC-C1
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 26"-50"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับหมุนได้ 360 C ํ
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • ระยะห่าง 460 - 790 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 40 กก.
 • บรรจุกล่องละ 2 ชุด
รุ่น LC-C2
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 36"-65"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 600 x 400 มม.
 • ปรับหมุนได้ 360O
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • ระยะห่าง 460 - 790 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 75 กก.
 • บรรจุกล่องละ 2 ชุด

รุ่น LC-S1
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 26"-47"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 10 องศา
 • รับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
 • บรรจุกล่องละ 3 ชุด
รุ่น LC-S2
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 32"-65"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 600 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • รับน้ำหนักสูงสุด 45 กก.
 • บรรจุกล่องละ 3 ชุด
รุ่น LC-S3
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 26"-55"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • รับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
 • บรรจุกล่องละ 4 ชุด
รุ่น LC-S4
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 32"-65"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 600 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • รับน้ำหนักสูงสุด 45 กก.
 • บรรจุกล่องละ 4 ชุด
รุ่น LC-S5
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 32"-60"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • ระยะห่างผนัง 56-465 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
รุ่น LC-S6
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 32"-60"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับสวิงซ้าย-ขวาได้
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศา
 • ระยะห่างผนัง 70-457 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 50 กก.
 • บรรจุกล่องละ 3 ชุด
 
รุ่น LC-W1
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 19"-42"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก200 x 200 มม.
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศามีระดับน้ำ
 • ระยะห่างจากผนัง 60 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 20 กก.
 • บรรจุกล่องละ 12 ชุด
รุ่น LC-W2
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 26"-55"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก400 x 400 มม.
 • ปรับก้มเงยได้ 15 องศามีระดับน้ำ
 • รับน้ำหนักสูงสุด 30 กก.
 • บรรจุกล่องละ 6 ชุด
รุ่น LC-W3
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 32"-50"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 400 x 400 มม.
 • ปรับก้มเงยได้ 12 องศา
 • ระยะห่างผนัง 35 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 40 กก.
 • บรรจุกล่องละ 6 ชุด
รุ่น LC-W4
 • รองรับขนาดหน้าจอทีวี 17"-42"
 • ขนาดแผ่นเหล็ก 200 x 200 มม.
 • ปรับก้มเงยได้ 10 องศา
 • ระยะห่างผนัง 25 มม.
 • รับน้ำหนักสูงสุด 20 กก.
 • บรรจุกล่องละ 20 ชุด
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


Copyright by morgan-oa.com
Engine by MAKEWEBEASY